خاطرات دوست داشتنی کیان

عكس ١٩/٣٩٧ گل پسرا

سی دی خریدن کیان

سلام گل پسرم امروز 21/2/97هوا یه کم سرد بود وبارونی وتو گیر دادی که برات سی دی بخریم هر چی بهت گفتیم جمعه اس تعطیل قبول نکردی وقرار شد همه بریم با ماشین دور بزنیم اخه هوا بارونی بود وباماشین دور دور کردن حال میده اگه س دی فروشی جلو خونمون هم باز بود برات بخریم خلاصه چهارتایی رفتیم من و تو بابا وداداشی محمد وشانست مغازه باز بود وطبق معمول لاکپشتهای نینجا خریدی وبعدشم گفتی بریم خونه وهمینطور که داشتیم دور میزدیم خوابت برد اینم از یه روز بارونی ولجبازیهای عشق مامان عاشقتم چشم قشنگم:-* ...
21 ارديبهشت 1397

روز معلم ٩٧

سلام پسر گل مامان ،هرسال ١٢/٢/٩٧ به نام روز معلم نامگذاري شده ،پس گل منم براي دوتا از مربيايي مهدش خاله مريم وخاله زينب كه بيشتر بچه ها بهش ميگن خانم كشاورزيان كادو خريده اخه نفس مامان كلاس شما دوتا مربي داره براي همين من وپسرم با هم ١٣ارديبهشت كه پنج شنبه بود رفتيم خيابون اخه ١٢ارديبهشت مصادف شده بود با نيمه شعبان ومهدتون تعطيل بود وتقريبا با سليقه خودت براي مربيات كادو خريديم وامروز پسرم هديه هاي ناقابلش به مربيايي مهربونش داده ماماني هميشه از خدا ميخوام كه بهترين ها برات رقم بخوره وبه همه ي ارزوهاي قشنگت برسي وهميشه قدر دان زحمات مربي ها ومعلمين دلسوز زندگيت باشي وعاقبت بخير بشي عششششششق مامان ...
15 ارديبهشت 1397

نيمه شعبان ٩٧

سلام پسر گلم قشنگ مامان امروز١١/٢/٩٧كه مصادف شده با نيمه شعبان تولد امام زمان من وتو بابا حاضر شديم كه بريم بيرون من شهر هاي ديگه رو نميدونم اما شهر ما خيلي باحال وشلوغ تقريبا از همه جا صداي مولودي مياد وديگ حليم وشعله زرد برپاست وخيلي ها در حال نظري پخش كردن وخلاصه حال وهواي خاصي اما تو خيلي از اين شلوغي خوشت نميومد وغرغر ميكردي داداشي محمد كه با مانيومد وبا دوستاش رفت بيرون وتو گاهي دلت ميخواد زودتر بزرگ شي ومثل داداشي با دوستات بري بيرون وهميشه بهم ميگي چرا منو زودتر به دنيا نياوردي تا از محمد بزرگتر باشم وخلاصه اينكه كلي به داداشي حسودي ميكني ولي ماماني مهم نيست كه كي بزرگتر مهم اين كه تو داداشي پشت هم باشيد وعاشق هم وهيچ چيزو ...
11 ارديبهشت 1397

عكس هاي كيان جوني

سلام قند عسل اين عكسهاي شب عروسي دايي مهدي ١٠/٦/٩٣يعني ٩روز به تولد يكسالگيت مونده بود اينجا هم شب عروسي سانازي بود ١٥/٥٩٤ كه يكسال و ١١ماهت بود البته عروسي دايي مرتضي هم ٢٦/٦/٩٤بود كه نتونستم عكستو پيدا كنم شرمنده ماماني اينجا هم يكسال وهفت ماهت بود چشم قشنگ مامان اينجا هم فروردين ٩٤بود پسر گلم واين عكسها هم برا تابستان ٩٦دوتا عكس اخري با بابا بزرگ وعزيز رفته بوديم پارك معلم وتو كلي با بابابزرگ بازي كردي نور چشمم واينم كادو تولد سال ٩٥ بود مههههههربونم واينم عكسهاي ديرو...
2 ارديبهشت 1397

١٣بدر ٩٧ كيان جوني

سلام شيطونك مامان قربون چشاي خوشگلت بشم كه شيطوني ازش ميباره اين عكست برا ١٣/١/٩٧ سيزده بدر كه امسال سمنان بوديم با بابابزرگ وعزيز رفته بوديم پيش خاله مريم كه ١٣ متفاوتي بود ومهمان عمو احسان وساناز بوديم گل خوشگلم نفسمي ماماني ...
1 ارديبهشت 1397

خونه باغ بابا بزرگ

سلام گل خوشگلم امروز ٣١/١/٩٧ اومديم خونه باغ بابا بزرگ خيلي اينجا رودوس داري يه گربه داري اينجا اسمش گذاشتي دانتلو الانم بهش غذا دادي وگربت گرفته خوابيده عزيز دلم دوست دارم نفسم ...
31 فروردين 1397

عكس هاي كيان جوني

سلام گلم اين عكس كه كلاه سرت هفت ماهت بود فروردين ٩٧ پاييز٩٦ اين عكسها هم فروردين ٩٦ گرفتيم فروردين ٩٣ زمستان ٩٦ اولين يلدا سال ٩٣كه سه ماه داشتي وكيل أباد مشهد سال ٩٧ يلداي ٩٦ كه لباس محلي پوشيده بودي وعكس بعدي هم خونه عزيز وبابا بزرگ بوديم...
30 فروردين 1397