خاطرات دوست داشتنی کیان

خونه باغ بابا بزرگ

سلام گل خوشگلم امروز ٣١/١/٩٧ اومديم خونه باغ بابا بزرگ خيلي اينجا رودوس داري يه گربه داري اينجا اسمش گذاشتي دانتلو الانم بهش غذا دادي وگربت گرفته خوابيده عزيز دلم دوست دارم نفسم ...
31 فروردين 1397

عكس هاي كيان جوني

سلام گلم اين عكس كه كلاه سرت هفت ماهت بود فروردين ٩٧ پاييز٩٦ اين عكسها هم فروردين ٩٦ گرفتيم فروردين ٩٣ زمستان ٩٦ اولين يلدا سال ٩٣كه سه ماه داشتي وكيل أباد مشهد سال ٩٧ يلداي ٩٦ كه لباس محلي پوشيده بودي وعكس بعدي هم خونه عزيز وبابا بزرگ بوديم...
30 فروردين 1397

جشن تولد مهد راهيان بهشت

سلام پسر قشنگ اما بد اخلاقم امروز ٣٠/١/٩٧يه جشن تولد خيلي با حال تو مهدتون برگزار شده بود كه زحمتشو خانم امينيان مدير خوب مهد ومربيان عزيز گشيده بودند خوب من تو حاضر شديم رفتيم اخه مامانا هم دعوت بودن اولش پسر خوبي بودي اما بعدش با گذاشتن اهنگ گريه ها وبد اخلاقيات شروع شد وروزت وخراب كردي نميدونم چرا جاي شلوغ مثل عروسي وتولد اين كار هارو ميكني اميدوارم كه با بزرگ شدنت اين اخلاق بدت هم از بين بره به اميد خدا ولي خوب هميشه هم بهت ميگم من عاششششششششق خودتم ولي بعضي از كارات دوست ندارم عزيز دل مامان اينم كيك برا دختراي كلاس اينم برا پسراي كلاس يه عكس دسته جمعي از دوستات ...
30 فروردين 1397

رفتن كيان به مهد بعداز تعطيلات ٩٧

سلام عزيز دلم امروز ١٨فروردين ٩٧ صبح ساعت ٦بيدار شدي ميگفتي هواروشن من فهميدم كه بايد الان بريم مهد خيلي باحالي ماماني ديشب با گريه خوابيدي نميخواستي بري امروز زودتر از همه بيدار شدي عاشقتم ماماني ...
29 فروردين 1397

برگشت كيان جوني از مهد راهيان بهشت

سلام عشق مامان اينجا پارك نزديك مهد كودك صبح كه ميبرمت مهد بهم ميگي پياده بيام دنبالت كه موقع برگشتن بيام پارك وتو بازي كني كه اومدنمون با خودمون وبرگشتنمون با خدا وامروز يكي از همون روزهاست عاشق دستور دادنتم عسل مامان...
29 فروردين 1397

نوروز ٩٧درمشهد

نهم فروردين ٩٧وكيل اباد مشهد عاشق فيگورتم سلام عشقم امسال هم رفتيم مشهد اينجا پاساژ أرمان خيلي اين پاساژ دوست داري همش ميگفتي ازم عكس بگير ومحمد وبابا روهم نميگذاشتي تنهايي عكس بگيرن ميپريدي وتو همه عكسها بودي شيطونكم نوروز٩٧ مشهد سلام عشقم امسال هم رفتيم مشهد اينجا پاساژ ارمان عزيز دلم اين پاساژ خيلي دوست داري كلي ازت عكس گرفتم تو همه عكس هاي محمد وباباهم ميرفتي نميگذاشتي تنهايي عكس بگيرن شيطونكم مثل اين مامانت پیش نمایش مطلب شما : [تصویر 1] اينجا هم باغ وحش مشهد نفس مامان خيلي بهت خوش گذشت وبا ذوق اين طرف اون طرف ميرفتي پسر كوچلوي شيطونم ...
29 فروردين 1397

وابستگيهاي كيان جوني

سلام عروسكم قشنگ مامان يكي از وابستگيهات كه خيلي هم شديد بود بغل كردن همين گربه بود عاشقش بودي وهميشه دستت بود موقع خوابيدن راه رفتن وبازي كردن وشير خوردن هرموقع ميخواستي شير بخوري بايد عروسك وبهت ميداديم وقتي هم كه بزرگتر شده بودي خودت مياورديش وميگفتي بوف وبدون گربت شير يا همون بوف نميخوردي يه پتو ناز ونرمم داشتي كه اونم خيلي دوست داشتي وهميشه باهامون بودهرجا ميرفتيم ميگفتي پ پو ،پتوتو برات نگه داشتم اما گربتو نه چون دايم دستت بود خيلي كثيف ميشودومنم مجبور بودم بشورمش برا همين داغون شد بيچاره البته اينم بگم اين گربه برا داداشي محمد بود وخيلي دوسش داشت ولي خوب داد به تو چون محمد عاشقت بود اره نفس مامان هنوزم اين وابستگيو داري ع...
29 فروردين 1397