خاطرات دوست داشتنی کیان

نوروز٩٧

سلام عزيز دل مامان امروز١٧فروردين ٩٧وبعداز بيست روز تعطيلي فردا بايد بري مهد وخيلي ناراحتي وبا كلي گريه خوابيدي
17 فروردين 1397

بدون عنوان

اينجا هم باغ وحش مشهد نفس مامان خيلي بهت خوش گذشت وبا ذوق اين طرف اون طرف ميرفتي پسر كوچلوي شيطونم ...
17 فروردين 1397

بدون عنوان

سلام عشقم امسال هم رفتيم مشهد اينجا پاساژ أرمان خيلي اين پاساژ دوست داري همش ميگفتي ازم عكس بگير ومحمد وبابا روهم نميگذاشتي تنهايي عكس بگيرن ميپريدي وتو همه عكسها بودي شيطونكم ...
17 فروردين 1397