خاطرات دوست داشتنی کیان

عكس ١٩/٣/٩٧ گل پسرا

سلام گل پسرم طبق قرارمون عكسهايي كه روز ١٩/٣٩٧از شما داداشي گرفتم برات گذاشتم راستي ماماني امروز كه ١٩خرداد وپسرم ٤سال ونه ماهش شده برام كاردستي درست كرده اگه گفتي چي لپ تاپ بدون كمك وقتي بهم نشون دادي كلي حال كردم وقراره بازم كاردستي درست كني ومن خوشحال كني ويه خبر ديگه اينكه چند روز ياد گرفتي بدون اينكه شلوارت كامل در بياري بري دستشويي واز اين بابت خيلي خوشحالم واز اينكه ميبينم هر ماه كه به سنت اضافه ميشه توانايي هاتم بيشتر ميشه خيييييييلي خوشحالم وخدارو شكر ميكنم بخاطر وجود پر بركتت مهربونم ...
22 خرداد 1397
1