خاطرات دوست داشتنی کیان

آذر ١٣٩٧

كيان مامان اينم از هنرنمايي هات عاشق سفالگري هستي وشكلهايي كه ميسازي با ذوق بهم نشون ميدي وقتي حلزون درست كرده بودي گفتي بزاريم تو باغچه وهمين كار وكرديم ووقتي از مهد بر ميگشتي اول به حلزونت سر ميزدي عزيز دل مامان هر چقدر كه تو خونه شيطوني ميكني اما تو مهدت مربيت خييييلي ازت راضي وميگه از بهترين شاگرداش هستي وبازم خدا روشكر ميكنم بخاطر وجودت عزيز دل مامان اينم از عكسهاي يه بعدازظهر پاييزي كه كلي بهت خوش گذشته بود وبا توجه به تاريك وسرد شدن هوا تقريبا با زور اورديمت خونه وحسابي بازي كردي وحال كردي عزيز دلم 😘😘❤️❤️ وعمه جون مريم كلي بهت حال ميداد وكلي باهات با...
15 آذر 1397

٢٦ابان ماه مصادف با امامت امام زمان (عج)

نفس مامان امروز تو مهدتون به مناسبت امامت امام زمان جشن گرفته بودن واين گل خوشگل كه مثل خودت بهتون هديه داده بودن وامروز كلي بهتون خوش گذشته بود بخصوص كه غذاي گرمشون هم ماكاراني بود وتو كلي حال كرده بودي وبهم ميگفتي خيلي خوشمزه بود فقط گوشتش خيلي كم بود حالا نميدونم شايدم خيلي گوشتشو ريز كرده بودن قاطي ماكاراني ها شده ديده نميشه ومن كلي به حرف تو خنديدم وتو با تعجب بهم ميگفتي چرا ميخندي قربون بشم مامان جان عاشق حرف زدنتم انشاالله امام زمان نگهدار همه ي بچه هاي دنيا باشه نگهداروحافظ شما دوتا گل خوشگل منم باشه الهي امين ...
26 آبان 1397

ابان ٩٧

سلام پسر گلم ببخشيد كه من ديربه دير خاطراتتو برات مينويسم عزيز دل مامان اينقد شيطون شدي كه نميدونم از كدومش برات بگم يعني مدام مثل لاكپشتهاي نينجا از درو ديوار بالا ميري اما با همه شيطونيهات عزيز دل من وبابا هستي راستي اينم بگم عاشق كاردستي درست كردني وهمچنين زيراب داداش محمد وزدن هرچند كه من اخمام ميگيرم ويه كوچلو دعوات ميكنم اما خدايش كلي تو دلم به كارت ميخندم وخدا روبخاطر داشتنت هزاران بار شكر ميكنم گل خوشگلم اينارو با سفال درست كردي البته تومهدتون اينم عكسهاي بود كه مادر جون برا شهادت امام حسن مجتبي(ع)نظري داشت كه تو از تو به زور عكس گرفتم كلي هم غرغر كردي نفس مامان اينجا هم تولد بابا جون ...
25 آبان 1397

پيش دو كيان جون ١/٧/٩٧

كيان مامان سلام رفتنت به پيش دو بهت تبريك ميگم عزيز دلم امسال پسرم خيييييلي اقا شده بود شب زود خوابيدي صبح زودبيدارشد وبدون غرغر كردن حاضر شد وقرآن بوس كرد ومثل يه دسته گل رفتيم پيش دبستاني واونجا هم برخلاف پارسال كه همش جيغ زدي وگريه كردي ازم خداحافظي كردي ورفتي داخل مهد ومن از خوشحالي داشتم بال در مياوردم واصلا باورم نميشد والانم كه ٥مهرماه هرشب زود ميخوابي وصبح هم تا صدات ميكنم خيلي زود بيدار ميشي خلاصه اينكه هرچي پارسال اذيت كردي امسال جبران كردي وخداروشكر ميكنم بخاطر داشتن تو داداشي الهي عمر پر بركت وبا عزت داشته باشين وعاقبت بخير بشين الهي امين ...
5 مهر 1397

محرم ١٣٩٧

سلام پسر مامان ،نفسم نميدونم چرا زمان اينقد داره زود ميگذره چشم روهم گذاشتيم دهه محرم هم تموم شد وامروز پانزدهم محرم اصلا باورم نميشه كه شش ماه از سال هم گذشته فقط اينقد ميدونم كه بايد قدر لحظه لحظه هارو بدونيم وزندگي كنيم روزگار ما ادمها يه جور نيست به نظر من كه اصلا تكراري هم نيست امروزمون كه بگذره گذشته ورفته چه خوب چه بد بالاخره ميگذره مهم اينه كه ما محكم باشيم ودرست زندگي كنيم واز درسهايي كه روزگار بهمون ميده عبرت بگيرم ومواظب قدمهايي كه بر ميداريم باشيم چون دنيا خيلي گرد ماماني وادمها زود به هم ميرسن سرت درد نيارم چشم قشنگم سعي ميكنم كه مطالبم هميشه كوتاه باشه وتقريبا مهمترين هارو برات بنويسم وهمينطور خاطرات خوش وانشاالله كه ام...
3 مهر 1397

سفر ٣/٦/٩٧تا١١/٦/٩٧

سلام پسر گل مامان اين عكس اغاز سفر ده روزمون كه همراه يكي از دوستاي خوبمون رفته بوديم كه اونا هم يه پسر شيطون مثل خودت داشتند وچون صبح زود بيدارت كرديم خيلي سرحال بلند شدي وخيلي طول نكشيد كه دوباره تو ماشين خوابت برد وفكر كنم ساعت ده ونيم هم برا صبحانه پياده شديم تو بيدار شدي آلبته تو مثل هميشه روزه اي صبحانه نخوردي فقط تو پارسا شيطوني ميكردين اينجاهم همدان بود كه تقريبا ساعت ١٨رسيديم كه كلي عكس گرفتيم ويه سگ كوچولو تو همين محوطه بود كه خيلي بامزه بود واصلا نميگذاشت عكس بگيريم من كه خيلي ميترسيدم اما تو پارسا اصلا تازه دنبال سگ هم ميكردين وبعداز كمي استراحت رفتيم ارامگاه بابا طاهر اينم عكسهايي كه اونجا گرفتيم...
23 شهريور 1397

تولد گل پسرا ١٨و١٩شهريور ٩٧

پسرم،محمدم تولدت را در حالي تبريك مي گويم كه به تو دلگرمم به تويي كه براي خودت مردي شدي وشمع هاي تولدت را باغرور وسربلندي فوت ميكني .هزاران هزار روز را مانند امروزرابرايت ارزو دارم دوستت دارم عزيز دل مامان .❤️❤️❤️😘😘 جگر گوشه ام كيانم مرد كوچك امروزوبزرگ مرد فردا امروزروز تولد توست به وجودت افتخار مي كنم وهزاران هزار روز مانند امروزرا برايت ارزو دارم دوستت دارم عزيز دلم❤️❤️😘😘 خداروشكر ميكنم كه عمري به دنيا داشتيم و توانستيم باز هم تولد شما دو تا گل خوشگلم را خيلي ساده برگزار كنيم وخداراشاكرم بابت خانواده هاي خوبي كه داريم امسال هم مثل سالهاي گذشت ه عزيز وبابا بزرگ مادر جون وعمه مريم خاله مريم زندايي ها ودايي ها وسانازي تولدت...
19 شهريور 1397

شيطوني ها كيان ٣١/٥/٩٧

سلام پسرم باز براي تو مي نويسم تو عزيز دلم كه هميشه بدون اينكه بداني با وجودت سختيها رابرايم اسان كردي ومرهم دردهايم بودي وباوجودت غصه هايم را فراموش ميكنم .وقتي شادمانه ميخندي وبه يكديگرعشق مي ورزيم دنيا از ان من است.حال كه تو را دارم ديگر از خداي خود چه مي خواهم دلبندم هميشه بخاطروجود نازنينت خداراشاكرم.❤️❤️ عزيز دل مامان هرروز كه ميگذره به داشتنت افتخار ميكنم بزرگ مرد كوچكم شيطوني ها وبي احتياطي هات وحشتناك شده تو همين يكماه گذشته چندين بار مارو راهي اورژانس كردي يك روز كه من نبودم وتو داداشي پيش هم بوديد وقتي از باشگاه برگشتم ديدم بابا هم از سركار اومده وهمه ناراحتن وتو هم مظلوم نشستي گفتم چي شده محمد گفت كه از ميله بارفيكس افتاده ...
1 شهريور 1397

عكس ١٩/٥/٩٧

نازنين پسرم. همين كه تورادارم بهترين هديه دنيا را دارم ديگردربين ستاره ها به دنبال درخشان ترين ستاره ها نيستم درميان گلها به دنبال زيباترين گلها نيستم تو كهكشاني هستي از پرنورترين ستاره ها كودك من روزبه روز بزرگ تَر ميشوي ومن عاشق ترپسرك من ممنونم كه به دنياي من امدي وزندگي را برايم زيباتر از هميشه كردي دوستت دارم نفسم گل پسرم اينم عكسهاي ١٩/٥/٩٧شماست عزيز دلم كه رفته بوديم چشمه علي وتو اردك جونت كلي ابتني كردين وخوش گذروندين عاششششقتم ماماني هزارتا بوس ...
21 مرداد 1397

تعطيلات اخر هفته ٥/٥/٩٧

گل پسرم اينم از عكسهاي ديروز جمعه ٥/٥/٩٧كه با مادر جون وعمه مريم رفته بوديم چشمه علي وبه تو كلي خوش گذشت چون تو اردوگاه يه سويت گرفتم وتا يازده شب اونجا مونديم وتو حسابي بازي كردي راستي ماماني روز قبلش هم برات يه جوجه اردك گرفتيم وتو كلي باهاش بازي كردي وخوش گذروندي عاششششقم چششش قشنگم ...
6 مرداد 1397